O X Edycji LSPŻ

W tym roku, oprócz standardowej już aktualizacji wiedzy
z zakresu prawa żywnościowego podzielonej na 3 bloki
SKŁAD – KONTROLA – ZNAKOWANIE wprowadzony został szerszy zakres tematyczny wykładów.


Wiemy, że COOL ze wskazaniem składnika podstawowego to duże wyzwanie, dlatego cały wykład jest przeznaczony na omówienie tego zagadnienia.
Do zobaczenia w Pałacu Zdunowo!
Izabela Tańska
Podsumujemy wymagania prawne dotyczące żywności funkcjonalnej. Powiemy o dodatkach i probiotykach, działaniach inspekcji, nowych trendach w znakowaniu, a także o tym jak przepisy dotyczące własności intelektualnej wpływają na kształtowanie marki. Przekażemy listę nowych przewodników i wytycznych. Ważnym i cenionym punktem programu będzie panel ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania Uczestników.

Cieszymy się z jubileuszu i będziemy go właściwie świętować w towarzystwie zaproszonych gości. Przygotowaliśmy z tej okazji atrakcję wieczoru, która z pewnością przejdzie do historii prawa żywnościowego.

Informacje organizacyjne

Organizator: IGI FOOD Consulting Sp. z o.o.
Data: 14-15-16 września 2021 r.
Miejsce: Pałac Zdunowo, k. Warszawy www.palaczdunowo.pl
Koszt uczestnictwa:
4660 PLN + VAT
(udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 15 września)
Miejsca z noclegiem 6060 PLN + VAT
z noclegiem** (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacje 14 i 15 września)
** nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych
– szczegóły należy ustalić z Koordynatorem X LSPŻ
Rabaty:
20%
zgłoszenie i wpłata do 16.03.2021
50%
dla przedstawicieli inspekcji
zgłoszenie i wpłata do 16.03.2021
KONTAKT i pytania:
Koordynator X LSPŻ
Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifc.pl
+48 503 004 616
Kontakt mailowy z IGIFC:
igifc@igifc.pl
Zgłoś udział

Program X LSPŻ

14-15-16 września 2021 r.

WTOREK 14 września
10:15
10:30
Rozpoczęcie X LSPŻ Powitanie. Przedstawienie programu i informacji organizacyjnych

10:30
11:15
Przegląd zmian w przepisach
i ich konsekwencje dla firm

11:15
11:45
Przewodniki, wytyczne, opinie, wyroki Unijne, krajowe i innych P.Cz. - znaczenie dla firm PRAKTYCZNE OPRACOWANIE

11:45
12:00
Przerwa na kawę
12:00
12:45
Kiedy żywność jest towarem
paczkowanym i jakie wymagania
mają zastosowanie

12:45
13:00
Czas na dyskusję
13:00
14:00
Przerwa na obiad
14:00
14:45
Materiały i wyroby – uregulowania,
zmiany, aktualne problemy i ich rozwiązania
14:45
15:00
Czas na dyskusję
15:00
15:15
Przerwa na kawę
15:15
16:00
Żywność funkcjonalna – w przepisach
prawa żywnościowego, Skład, Wprowadzanie do obrotu, Znakowanie
16:00
16:30
Probiotyki i prebiotyki w żywności
Zasady stosowania i aspekt nowej
żywności, Znakowanie,
Wprowadzanie na rynek
16:30
16:45
Czas na dyskusję
Środa 15 września
9:30
10:15
Kontrola żywności prowadzona przez
Państwową Inspekcję Sanitarną

10:15
11:00
Kontrola prowadzona przez IJHAR-S
– przykłady postępowań. Jak (planowane) połączenie inspekcji może wpłynąć na funkcjonowanie firm

11:00
11:15
Czas na dyskusję
11:15
11:30
Przerwa na kawę
11:30
12:15
Dlaczego warto znać ustawę o ochronie
konkurencji i konsumentów? – praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców branży żywnościowej

12:15
13:00
Dodatki, barwniki, aromaty
– stosowanie i znakowanie

13:00
14:00
Przerwa na obiad
14:00
14:45
Stanowiska dot. rozp. 1169/2011
i prace nad aktami wykonawczymi

14:45
15:30
Panel Ekspertów część I
Q&A sesja, podczas której zespół
ekspertów odpowiada na pytania
uczestników
15:30
15:45
Przerwa na kawę
15:45
16:45
Panel Ekspertów część II
Q&A sesja, podczas której zespół
ekspertów odpowiada na pytania
uczestników
16:45
17:15
„Nowoczesna tradycja” – zmiana logo i opakowania Helleny – studium przypadku

18:00
Uroczysta kolacja
Czwartek 16 września
9:30
10:15
Treści dobrowolne Oświadczenia
Naturalność, lokalny charakter,
podkreślanie wyjątkowej jakości

10:15
10:45
BEZ GMO – omówienie nowych regulacji prawnych

10:45
11:00
Czas na dyskusję
11:00
11:15
Przerwa na kawę
11:15
12:00
Informacje obowiązkowe – nazwa, wykaz
składników, deklaracja alergenów

12:00
12:30
Ostrzeżenia na etykiecie
Ryzyko interakcji i działań niepożądanych, a obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktu

12:30
12:45
Czas na dyskusję
12:45
13:45
Przerwa na obiad
13:45
14:30
IP w branży spożywczej
Przykłady najciekawszych sporów
z zakresu własności intelektualnej ostatnich lat

14:30
14:45
Przerwa na kawę
14:45
15:45
Pochodzenie produktu
Pochodzenie składnika podstawowego
Kiedy jest obowiązkowe? Jak określić składnik podstawowy COOL - Kiedy dobrowolny, a kiedy obowiązkowy?

16:00
ZAKOŃCZENIE X LSPŻ

Prelegenci X Edycji LSPŻ

Izabela Tańska
IGIFC
Joanna Olszak
IGIFC
Paweł Mirosz
IGIFC
Ewelina Grzegorzewicz
Koordynator LSPŻ
Dr hab. Paweł Wojciechowski
UW
Dariusz Łomowski
UOKIK
Joanna Gajda – Wyrębek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Mec. Anna Kruszewska
partner, radca prawny Kancelaria Hasik Rheims i Partnerzy
Pablo Biardzki
Head of Creative, Brandwell
Marzena Pawlicka
Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością; Zakład Bezpieczeństwa Żywności
Przedstawiciel MINROL
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedstawiciel PIS
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgłoszenie

Wysłanie zgłoszenia oznacza
akceptację regulaminu.
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając
formularz on-line
Zgłoś udział