O X Edycji LSPŻ

W tym roku, oprócz standardowej już aktualizacji wiedzy
z zakresu prawa żywnościowego podzielonej na 3 bloki
SKŁAD – KONTROLA – ZNAKOWANIE wprowadzony został szerszy zakres tematyczny wykładów.


Wiemy, że COOL ze wskazaniem składnika podstawowego to duże wyzwanie, dlatego cały wykład jest przeznaczony na omówienie tego zagadnienia.
Do zobaczenia w Pałacu Zdunowo!
Izabela Tańska
Podsumujemy wymagania prawne dotyczące żywności funkcjonalnej. Powiemy o dodatkach i probiotykach, działaniach inspekcji, nowych trendach w znakowaniu, a także o tym jak przepisy dotyczące własności intelektualnej wpływają na kształtowanie marki. Przekażemy listę nowych przewodników i wytycznych. Ważnym i cenionym punktem programu będzie panel ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania Uczestników.

Cieszymy się z jubileuszu i będziemy go właściwie świętować w towarzystwie zaproszonych gości. Przygotowaliśmy z tej okazji atrakcję wieczoru, która z pewnością przejdzie do historii prawa żywnościowego.

Informacje organizacyjne

- BRAK WOLNYCH MIEJSC -
.
Organizator: IGI FOOD Consulting Sp. z o.o.
Data: 14-15-16 września 2021 r.
Miejsce: Pałac Zdunowo, k. Warszawy www.palaczdunowo.pl
Koszt uczestnictwa:
4660 PLN + VAT
(udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 15 września)
Miejsca z noclegiem 6060 PLN + VAT
z noclegiem** (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 14 i 15 września)
** nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych
– szczegóły należy ustalić z Koordynatorem X LSPŻ
Rabaty:
20%
zgłoszenie i wpłata do 16.03.2021
50%
dla przedstawicieli inspekcji
zgłoszenie i wpłata do 16.03.2021
KONTAKT i pytania:
Koordynator X LSPŻ
Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifc.pl
+48 503 004 616
Kontakt mailowy z IGIFC:
igifc@igifc.pl
Zgłoś udział

Program X LSPŻ

14-15-16 września 2021 r.

WTOREK 14 września
10:15
10:30
Rozpoczęcie X LSPŻ Powitanie. Przedstawienie programu i informacji organizacyjnych

Izabela Tańska, IGIFC
10:30
11:15
Cele i zasady prawa żywnościowego w zglobalizowanej gospodarce

dr hab. P. Wojciechowski, UW
11:15
11:45
Przewodniki, wytyczne, opinie, wyroki Unijne, krajowe i innych P.Cz. - znaczenie dla firm PRAKTYCZNE OPRACOWANIE

Izabela Tańska, IGIFC
11:45
12:00
Przerwa na kawę
12:00
12:45
Materiały i wyroby – uregulowania, zmiany, aktualne problemy i ich rozwiązania

Marzena Pawlicka, NIZP-PZH-PIB
12:45
13:00
Czas na dyskusję
13:00
14:00
Przerwa na obiad
14:00
14:45
Kiedy żywność jest towarem paczkowanym i jakie wymagania mają zastosowanie

Andrzej Czechowski, GUM
14:45
15:00
Czas na dyskusję
15:00
15:15
Przerwa na kawę
15:15
15:45
Probiotyki i prebiotyki w żywności
Zasady stosowania i aspekt nowej żywności, Znakowanie, Wprowadzanie na rynek

Paweł Mirosz, IGIFC
15:45
16:15
COOL – kraj i miejsce pochodzenia, kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne? Określanie składnika podstawowego. Zasady deklaracji.

Joanna Olszak, IGIFC
16:30
17:15
Kontrola żywności prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną – przebieg od kontroli do decyzji.

Bartosz Stolpe, PPIS
Środa 15 września
9:30
10:15
Kontrola IJHARS – przebieg postępowania, terminy, odwołania, zalecenia pokontrolne, kary

Paweł Mirosz, IGIFC
10:15
11:00
Kontrola żywności prowadzona przez IJHAR-S – przykłady postępowań. Zmiany w zakresie kompetencji

Beata Bakalarska, GIJHARS
11:00
11:15
Czas na dyskusję
11:15
11:30
Przerwa na kawę
11:30
12:15
Dlaczego warto znać ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów? – praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców branży żywnościowej

Mec. Dariusz Łomowski, UOKIK
12:15
13:00
Dodatki, barwniki, aromaty – stosowanie i znakowanie

Joanna Gajda-Wyrębek NIZP-PZH-PIB
13:00
14:00
Przerwa na obiad
14:00
14:45
Prace nad zmianą rozporządzenia 1169/2011 oraz wytyczne i interpretacje dot. stosowania

Bożena Pławska, MRIRW
14:45
15:45
Panel Ekspertów część I
Sesja Q&A – Eksperci odpowiadają na pytania uczestników
15:45
16:00
Przerwa na kawę
16:00
17:00
Panel Ekspertów część II
Sesja Q&A – Eksperci odpowiadają na pytania uczestników
17:30
Uroczysta kolacja, niespodzianki i atrakcja wieczoru:
Koncert Patrycji Piekutowskiej


Świętujemy Jubileuszową X edycję LSPŻ oraz 15-lecie IGIFC
Czwartek 16 września
9:00
9:30
Zmiany przepisów w zakresie żywności ekologicznej – znaczenie dla firm i terminy

Magdalena Wolska, Food Fakty
9:30
10:00
„BEZ GMO” – omówienie regulacji prawnych dot. stosowania oznaczenia

Tatiana Woźnicka, MRIRW
10:00
10:30
Ostrzeżenia na etykiecie - Ryzyko interakcji i działań niepożądanych, a obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktu

Paweł Mirosz, IGIFC
10:30
10:45
Czas na dyskusję
10:45
11:00
Przerwa na kawę
11:00
11:45
Jakość handlowa w oznakowaniu i reklamie
Czy etykieta może edukować konsumenta?
Jak ocenić wprowadzenie w błąd? Czym jest sugerowanie szczególnych właściwości? „BEZY” i „Przekazy z oczywistościami”

Izabela Tańska, IGIFC
11:45
12:30
Co mówią producenci, a co chce wiedzieć konsument? Czyli o cechach żywności w świadomości społecznej, przestrzeni medialnej i komunikacji marek.

Emila Hahn, PrHub
12:30
12:45
Czas na dyskusję
12:45
13:45
Przerwa na obiad
13:45
14:30
IP w branży spożywczej
Przykłady najciekawszych sporów z zakresu własności intelektualnej ostatnich lat

Mec. Anna Kruszewska, HRP
14:30
15:15
Trendy w oznakowaniu i reklamie a wymagania prawne: GREEN CLAIMS, GREENWASHING, Plant based, Vegan/vegetarian jak stosować, na co zwrócić uwagę?

Joanna Olszak, IGIFC
15:15
15:45
Europejski Zielony Ład i jego znaczenie dla firm – zmiany w przepisach i terminy ich wprowadzenia

Izabela Tańska, IGIFC
16:00
ZAKOŃCZENIE X LSPŻ

Prelegenci X Edycji LSPŻ

Izabela Tańska
IGIFC
Joanna Olszak
IGIFC
Ewelina Grzegorzewicz
Koordynator LSPŻ
Dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Mec. Dariusz Łomowski
UOKiK
Joanna Gajda – Wyrębek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Mec. Anna Kruszewska
partner, Radca Prawny, Kancelaria Hasik Rheims i Partnerzy
Mec. Michał Tracz
Radca Prawny, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.
Paweł Mirosz
mgr inż. Marzena Pawlicka
Główny specjalista inżynieryjno-techniczny Zakład Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH-PIB
Emilia Hahn
Prezes Zarządu PR Hub Sp. z o.o.
Beata Bakalarska
Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego Biuro Kontroli Jakości Handlowej GIJHAR-S
Bożena Pławska
główny specjalista, Wydział Jakości Żywności i Normalizacji, Departament Systemów Jakości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Czechowski
Radca, Wydział Nadzoru, Departament Nadzoru i Kontroli, Główny Urząd Miar
Magdalena Wolska
Food Fakty
Tatiana Woźnicka
Wydział Bezpieczeństwa Białkowego i Zasobów Genowych, Departament Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bartosz Stolpe
Kierownik Sekcji Żywności Prozdrowotnej w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w m.st. Warszawie
dr Katarzyna Stoś, profesor NIZP-PZH
Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP-PZH

Zgłoszenie

Wysłanie zgłoszenia oznacza
akceptację regulaminu.
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając
formularz on-line
Zgłoś udział